Phân tích sóng AUDNZD - 3 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDNZD bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự chính

• Có khả năng giảm xuống còn 1.0700

AUDNZD gần đây bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự chính giữa mức kháng cự nhiều tháng 1.0855 (mức cao hàng tháng từ tháng 11) và dải bollinger hàng ngày trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã dừng sự điều chỉnh ABC trung hạn trước đó (2) từ giữa Tháng 3. >