ADP vẽ bức tranh việc làm sáng sủa hơn của Hoa Kỳ trước NFP - Fxpro


Fxpro


ADP đã báo cáo việc làm của khu vực tư nhân Hoa Kỳ giảm 2,76 triệu trong tháng 5 (so với -9,00M dự kiến). Theo ước tính này, tổng số công việc giảm xuống dưới 107M và đã ở dưới mức thấp nhất sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tách theo ngành công nghiệp ghi nhận sự sụt giảm lớn nhất trong dịch vụ thương mại và vận tải (-826K) và sản xuất (-719K).

Đối với nhu cầu toàn cầu đối với tài sản rủi ro, điều tích cực là sự suy giảm tổng thể nhỏ hơn đáng kể so với dự kiến . Cũng đáng xem xét rằng báo cáo này có chứa dữ liệu trước ngày 12 tháng 5. Nó phù hợp với khoảng thời gian ước tính cho thống kê NFP chính thức Thứ Sáu. Tuy nhiên, nó có thể trở nên tồi tệ hơn đáng kể so với ảnh thật vì trong nửa cuối tháng 5, nhiều tiểu bang đã nới lỏng nghiêm trọng các hạn chế coronavirus.

Nhóm phân tích FxPro