Đức vẫn mất việc mặc dù khóa chặt hơn - Fxpro


Fxpro


Dữ liệu việc làm của Đức trong tháng 5 một lần nữa nhấn mạnh rằng thị trường lao động vẫn chịu áp lực, mặc dù các chỉ số hoạt động kinh doanh chuyển sang tăng trưởng và giảm đáng kể các hạn chế kiểm dịch. Vào tháng Năm, thất nghiệp đã tăng thêm 238K sau khi tăng 372K một tháng trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 6,3%, mức cao nhất trong năm năm.

So với Hoa Kỳ (ngay cả với điều chỉnh rằng Đức có số người ít hơn bốn lần), tình hình có vẻ tốt hơn rõ rệt, theo đó chúng ta thường nghe về việc mất 40 triệu việc làm trong ba tháng. Nhưng trong kinh tế, một loạt thường được so sánh với chính nó. Và đây là một tình trạng đáng báo động.

Thị trường lao động Đức đã có 310K thất nghiệp mới trong bảy tháng tính đến tháng 6 năm 2009, và năm đó GDP đã giảm 5,6%. Bây giờ sau hai tháng, sự tăng trưởng của người thất nghiệp lớn gần gấp đôi.

Nhóm phân tích FxPro