Phân tích kỹ thuật EURUSD 03,06.2020


GrandCapital


EURUSD Cặp tiền này ở mức 1.1200, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu đối với các tài sản rủi ro do các tín hiệu rõ ràng về sự khởi đầu của sự chuyển hướng sang tăng trưởng kinh tế toàn cầu, như được chỉ ra bởi dữ liệu được công bố gần đây về các chỉ số sản xuất ở châu Âu, châu Á và ở Mỹ. Việc tăng cường của cặp đôi có thể tiếp tục nếu dữ liệu việc làm của Đức cho tháng 5 được công bố hôm nay hóa ra không tệ hơn dự báo 200.000 so với giá trị tháng 4 là 373.000. Mặt kỹ thuật: Giá nằm ở dải bollinger trên, trên SMA 5 và SMA 14. RSI đã vào vùng quá mua, nhưng nó vẫn tiếp tục tăng. Stoch cũng nằm trong vùng quá mua.   Khuyến nghị giao dịch: Nếu cặp này sửa trên 1.1200 trong bối cảnh tin tức tích cực từ Đức, nó sẽ tiếp tục tăng đầu tiên lên 1.1240, sau đó lên 1.1280. Tỷ giá EURUSD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.