Ý tưởng giao dịch cho Tập đoàn Airbus (EURONEXT) 03.06.2020


GrandCapital


#KHÔNG KHÍ Thị trường chứng khoán đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh các biện pháp kiểm dịch liên quan đến đại dịch suy yếu.  Cổ phiếu của Airbus Group có vẻ bị đánh giá thấp so với các công ty khác, chỉ đóng vai trò trong một phần nhỏ của sự suy giảm. Mức hỗ trợ 48,18, trong đó một phân kỳ tăng đã hình thành, kìm hãm người bán. Chỉ báo dao động Stochastic cho thấy sự tăng trưởng ổn định từ vùng quá bán.   Khuyến nghị giao dịch: Mua trên 64,22. Dừng lỗ: 57,00. Cấp mục tiêu: 74,60; 90,00. Chia sẻ #AIR trực tuyến: theo dõi sự chuyển động của cổ phiếu trong thời gian thực.