XAUUSD kéo dài sự sụt giảm, nó sẽ giảm hơn nữa? - Orbex


OrbexKim loại quý giảm gần 0,80% trong ngày trong bối cảnh thị trường được cải thiện. Sau khi hình thành cao thấp hơn ở 1745,14, sự sụt giảm có khả năng báo hiệu sự sụt giảm thêm. Hiện tại, mức hỗ trợ thấp hơn ở 1717,65 sẽ kìm hãm sự sụt giảm. Điều này sẽ có khả năng cung cấp một sự phục hồi khiêm tốn khi kiểm tra ban đầu về điểm giá. Nếu không có sự sụt giảm nào nữa, thì hãy kỳ vọng vàng sẽ ổn định trong một phạm vi trong các mức đã nêu. Trong kịch bản thay thế của sự cố xuống dưới 1717,65, sau đó chúng tôi dự kiến ​​sẽ giảm xuống mức 1696,86. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.