Giá dầu tăng thêm 2%, đạt mức cao mới - Orbex


OrbexGiá dầu thô WTI đã tăng hơn 2% trong ngày thứ ba. Những lợi ích đến từ mặt sau của việc phát triển các nguyên tắc cơ bản là tăng giá cho hàng hóa. Với giá bây giờ tăng cao hơn, chúng tôi hy vọng lợi nhuận sẽ tiếp tục. Mức kháng cự chính tiếp theo là ở mức 42,00 mà trước đây được dùng làm hỗ trợ. Trong thời gian tới, bất kỳ sự sụt giảm nào cũng sẽ thấy một mức hỗ trợ nhỏ hình thành ở mức 35,30. Việc phá vỡ bên dưới ở đây có thể kích hoạt sự sụt giảm thêm xuống mức 33,66. Tuy nhiên, việc thiết lập hỗ trợ ở cấp độ này sẽ xác nhận xu hướng tăng. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ