Phân tích sóng đồng - ngày 2 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đồng đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 246,40

• Có khả năng tăng lên tới mức 0,00 <đã dừng sóng xung ngắn hạn trước đó (iii) vào đầu tháng này). 4) từ giữa tháng ba.="wp-block-image size-Large">