Phân tích kỹ thuật của NZDUSD 02.06.2020


GrandCapital


New Zealand Cặp tiền đang điều chỉnh giảm xuống sau khi tăng đáng chú ý gây ra bởi triển vọng lạc quan cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu khi các nước dỡ bỏ khóa. Sau một sự điều chỉnh nhỏ có thể, hy vọng cặp đôi sẽ phát triển hơn nữa. Mặt kỹ thuật: Giá nằm trên dải bollinger giữa, dưới SMA 5, nhưng trên SMA 14. RSI đã giảm và đang giảm. Stoch cũng quay lại và đi ra khỏi vùng quá mua.   Khuyến nghị giao dịch: Có khả năng cao là mức điều chỉnh Fibre 23% thành 0,6220 trước khi cặp này tiếp tục tăng trưởng về 0,6365. Tỷ lệ NZDUSD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.