XAUUSD cao hơn lúc mở cửa, nhưng không xây dựng được đà - Orbex


OrbexGiá vàng đã mở cao hơn vào thứ Hai, nhưng hành động giá đã không thực hiện bất kỳ lợi nhuận lớn. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy một đóng cửa phẳng có thể có khả năng đề xuất xây dựng nhược điểm. Điều này cũng trùng với mức cao thấp hơn hiện đang hình thành. Trong thời gian tới, mức hỗ trợ thấp hơn tại 1717,65 có thể khiến kim loại quý không thể giảm thêm nữa. Điều này có khả năng khiến giá vàng chuyển sang phạm vi đi ngang, trừ khi có sự bứt phá mạnh mẽ thấp hơn. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.