Phân tích sóng AUDCAD - ngày 1 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDCAD đã phá vỡ vùng kháng cự

• Có khả năng tăng lên 0,9300

AUDCAD gần đây đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa hai vùng gần Các mức kháng cự: 0,9200 và 0,9150 (cao nhiều tháng từ tháng 12 năm 2019). p> AUDCAD có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 0,9300 (giá mục tiêu để hoàn thành sóng xung kích hoạt động (iii)).