DAX của Đức do sự thoái lui - Orbex


OrbexChỉ số DAX của Đức duy trì mức tăng ổn định khi tuần trước, giá đã chạm mục tiêu 11600. Điều này đánh dấu sự hoàn thành của mẫu cờ tăng giá đã được xác định vài tuần trước. Giá đã tăng nhanh qua mức này trước khi hợp nhất. Triển vọng hiện tại cho thấy một sự thoái lui có thể có trên các thẻ. Sau cuộc biểu tình đã đưa Chỉ số DAX lên mức cao trên 11600, hãy theo dõi để hình thành mức cao thấp hơn. Do đó, mức đóng cửa dưới 11600 sau mức cao thấp hơn này có thể cho thấy sự điều chỉnh trong ngắn hạn. Mục tiêu nhược điểm là gần mức 11200, trong đó hỗ trợ đang chờ kiểm tra lại. Xu hướng nhược điểm là không hợp lệ nếu DAX đóng cửa trên mức cao nhất trước đó là 11800. Quản lý rủi ro của bạn đã được sắp xếp? Mở tài khoản của bạn bây giờ!