Ý tưởng giao dịch cho Surgutneftegaz 01.06.2020


GrandCapital


#SURGUT Các cổ phiếu đang giao dịch trong phạm vi biên giới thấp hơn của kênh giá tăng dần. Chỉ báo dao động tuyệt vời cho thấy sự phân kỳ tăng, trong khi chỉ báo dao động Stochastic báo hiệu tình trạng quá bán.   Khuyến nghị giao dịch: Mua trong khi một mẫu tăng dần đang hình thành, trong đó sóng (A) phá vỡ kênh nghiêng của mẫu giảm dần, hoàn thành nó. Dừng lỗ: 39,00. Cấp mục tiêu: 42,40; 44,40. Tỷ lệ chia sẻ trực tuyến #SURGUT: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.