Phân tích sóng bạc - 29 tháng 5 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạc đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 17,50
• Có khả năng tăng lên 18,90

Bạc gần đây đã phá vỡ trên ngưỡng kháng cự nhiều tháng 17,50 (mức hỗ trợ mạnh trước đây từ tháng 1 và tháng 2) - đã đảo ngược giá từ đầu tháng 3.

Sự bứt phá của ngưỡng kháng cự 17,50 đã đẩy nhanh sóng xung ngắn hạn hoạt động (c).

Bạc có khả năng tăng cao hơn về mức kháng cự tiếp theo 18,90 (đỉnh của các sóng A và (B) trước đó và mục tiêu hoàn thành sóng 2 hoạt động).