Phân tích sóng USDJPY - 29 tháng 5 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDJPY bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự
• Có khả năng giảm xuống 106,80

USDJPY gần đây đã đảo ngược xuống khỏi vùng kháng cự nằm giữa ngưỡng kháng cự 108.00 (đỉnh của các sóng trước (a), (ii) và 1) và dải bollinger hàng ngày trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 108.00 đã bắt đầu điều chỉnh ABC ngắn hạn tích cực 2.

USDJPY có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 106,80 (mục tiêu hoàn thành hiệu chỉnh ABC hoạt động 2).