Phân tích sóng CADJPY - 29 tháng 5 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CADJPY bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự
• Có khả năng giảm xuống 77.00

CADJPY gần đây đã đảo ngược xuống khỏi vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 78,25 ( vốn đã đảo chiều giá từ đầu tháng 3), dải bollinger hàng ngày trên và mức điều chỉnh Fibre 38,2% của xung lực giảm trước đó từ tháng 2.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 78,25 đã dừng sóng xung trước đó (Iii). "wp-block-image size-Large">