Phân tích sóng EURNZD - 29 tháng 5 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURNZD đảo ngược từ khu vực hỗ trợ
• Có khả năng tăng lên 1.8000

EURNZD tăng sau khi đảo ngược lên trước từ khu vực hỗ trợ nằm giữa khóa hỗ trợ mức hỗ trợ 1.7645 (đã đảo ngược giá từ tháng 3) và dải bollinger hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 1.7645 đã tạo ra mô hình đảo ngược nến mạnh hàng ngày bắt đầu sóng hoạt động ( i).

EURNZD có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự vòng tiếp theo 1.8000 (hiệu chỉnh Fibre 61,8% của sóng trước (b)).