Phân tích sóng vàng - 29 tháng 5 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Vàng đảo ngược từ mức hỗ trợ 1695.00
• Có khả năng tăng lên 1766,13

Vàng gần đây đã đảo chiều từ mức hỗ trợ chính 1695,00, giao với Hiệu chỉnh Fibre 38,2% của xung tăng mạnh trước đó từ tháng 3.

Sự đảo chiều tăng từ mức hỗ trợ 1695.00 bắt đầu sóng xung ngắn hạn tích cực (iii) - thuộc về chuỗi xung tăng lên nhiều tháng (3) từ tháng ba. "wp-block-image size-Large">