XAUUSD có nằm trong tam giác kết thúc không? - Orbex


OrbexXAUUSD cho thấy một xung lực tăng của mức độ chu kỳ bao gồm các sóng con chính - - - -. Cấu trúc hiện tại cho thấy chúng ta đang ở trong làn sóng cuối cùng. Sóng giống như một đường chéo kết thúc cản trở. Nó bao gồm năm sóng con trung gian (1) - (2) - (3) - (4) - (5). Sự kết thúc của sóng (5) có thể đưa giá lên tới 1807. Ở mức đó, sóng (5) sẽ ở mức 161,8% của sóng (3).   Tuy nhiên, một kịch bản thay thế đang đề xuất một làn sóng không hoàn chỉnh. Trong trường hợp đó, sóng có thể là một cặp ba, bao gồm các sóng con trung gian (W) - (X) - (Y). Trong ngắn hạn, chúng ta có thể mong đợi một đường ngoằn ngoèo gấp đôi trong sóng (Y) gần khu vực 1680.63. Mục tiêu là đường xu hướng thấp hơn của sóng (W). Khi hiệu chỉnh chính kết thúc, thị trường có thể cưỡi sóng. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.