USD / CAD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 29/05/2020 - 05/06/2020 - LiteForex


LiteForex


USD /CAD vẫn có khả năng giảm. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 1,4050.

Kịch bản chính: xem xét các vị trí ngắn từ các hiệu chỉnh dưới mức 1,4050 với mục tiêu là 1,3598 1.3444.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất trên mức 1.4050 sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 1.4351 1.4562.

Phân tích: Bật khung thời gian D1, được cho là, một sự điều chỉnh giảm dần đã hoàn thành phát triển dưới dạng sóng thứ hai có mức độ lớn hơn (2) và sóng (3) bắt đầu hình thành. Giả sử, trên khung thời gian H4, làn sóng phản ứng xu hướng đầu tiên có độ 1 nhỏ hơn của (3) được hình thành và sự điều chỉnh giảm dần tiếp tục phát triển dưới dạng sóng 2 của (3). Rõ ràng, sóng c của 2 mức độ nhỏ hơn đang phát triển trên khung thời gian H1, với sóng (iii) của c 2 được hình thành và hiệu chỉnh cục bộ phát triển thành sóng (iv) của c bên trong. Nếu giả định là chính xác, cặp tiền sẽ tiếp tục giảm xuống mức 1.3598 1.3444. Mức 1,4050 rất quan trọng trong kịch bản này vì đột phá sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 1.4351 1.4562.